پریسا بهرام پور


قمر بهرام پور  
سمت : كارشناس تكنولوژي آموزشي
رتبه علمی: كارشناسي تكنولوژي آموزشي  
پست الكترونيكي:

edc@bpums.ac.ir
شماره تماس: 07733331933 

Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >