واحد استعداد درخشان


شرح وظايف

- ایجاد بستر مناسب برای هدایت و رشد استعدادها و مهارتهای دانشجویان ممتاز جهت آماده سازی آنان برای:
- بروز خلاقیتها و نوآوری در زمینه علوم پزشکی
- استفاده از استعدادهای بالقوه برای گسترش مرزهای دانش علوم پزشکی و علوم بین رشته ای
- رهبری و مدیریت نظام جامع ارائه خدمات بهداشتی، آموزشی و درمان
-  احداث غرفه در شروع سال تحصیلی در محل ثبت نام دانشجویان و جذب دانشجویان نخبه و استعداد های درخشان
- جلب مشارکت دانشجویان نخبه و استعداد های درخشان در رشته های مختلف تحصیلی
- جلب مشارکت دانشجویان نخبه و استعداد های درخشان جهت مشارکت در طرح های پژوهش در آموزش و نوآوریهای آموزشی
- جلب مشارکت دانشجویان نخبه و استعداد های درخشان جهت ارسال مقاله به کنگره های داخلی و خارجی
- برگزاری کلاس ها ، دوره ها و  کارگاه های آموزشی


چارت سازمانی واحد استعداد درخشان
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۶


برگشت>>

< >