بنفشه اسماعیل زاده


بنفشه اسماعیل زاده
سمت : کارشناس مسئول رشد و بالندگی اساتید
رتبه علمی: استاد یار
مدرک تحصیلی: دکترای آناتومی

پست الكترونيكي: 
esmaeilzade@bpums.ac.ir

شماره تماس: 07733326189-07733331933

Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >