واحد رشدو بالندگي اعضاي هيئت علمي


شرح وظايف

-         اعلام نیاز سنجی از دانشکده ها جهت برگزاری کارگاههای آموزشی در اواخر هر سال

-          اطلاع رسانی و دعوت از اساتید جهت شرکت در کارگاه از یک ماه قبل از برگزاری کارگاه

-          تهیه پکیج های مربوط به هر کارگاه

-           برگزاری کارگاههای آموزشی توسط مرکز جهت اعضای هیئت علمی

-          جمع آوری نظرات در پایان هر کارگاه و آنالیز نظرات در مورد کیفیت و کمیت کارگاه

-          هماهنگی با اساتید خارج از دانشگاه جهت برگزاری کارگاهای آموزشی

-          اعزام اعضا هیئت علمی و کارشناسان جهت دوره های آموزش پزشکی

-          دعوت از اعضاء هیئت علمی جهت برگزاری گارکاههای مرکز

-          اعزام اعضا هیئت علمی به کارگاههای آموزش پزشکی خارج از دانشگاه

-          پیگیری پرداخت حق الزحمه اساتید مدعو و تامین هزینه های کارگاه

 


چارت سازمانی واحد رشدو بالندگي اعضاي هيئت علمي
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۲


برگشت>>

< >