ارزشیابی آموزشی


 

شرح وظايف

 

-  مطالعه و تحقیق لازم درباره روشهای ارزشیابی و انتخاب دانشجو برای مسابقات ورودی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و انتخاب بهترین روش

-  نظارت بر انجام امور امتحانات ورودی و مراقبت در حسن جریان امتحانات داوطلبان رشته های مختلف

-  نظارت بر آئین نامه ها و سایر مقررات امتحانی و رسیدگی به اختلاف ناشی از اجرای آنها

-  نظارت بر امور به مصرف اعتبارات مصوب طرحهای غیرمستمر

-  انجام ارزشیابی اساتید

-  هماهنگی برگزاری کارگاههای آموزش اساتید

-  برگزاری آزمون دستیاری تخصصی

 


چارت سازمانی ارزشیابی آموزشی
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >