برگزاری کارگاه مهارتهای ارتباطی

24 بهمن 1397

برگزاری کارگاه مهارتهای ارتباطی ویژه اساتید  روز چهارشنبه مورخ 97/11/17 ساعت 8 الی  14 در سالن اجتماعات سایت پردیس با سخنرانی آقای دکتر کشکولی توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید.ایشان موضوعاتی را در خصوص آشنایی با مفاهیم اولیه  ،انواع مهارتهای ارتباطی،زبان بدن وتحلیل ارتباط متقابل با آن را مطرح نمودند.

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.