کارگاه مقدماتی فلوشیپ آموزش پزشکی

8 دی 1397

کارگاه مقدماتی فلوشیپ آموزش پزشکی ویژه اساتید با سایقه زیر پنج سال روز چهارشنبه و پنجشنبه مورخ 5 و 1397/10/6 ساعت 8 الی  16 در سالن شهدای بیمارستان خلیج فارس با سخنرانی اساتید مجرب در حوزه آموزش پزشکی توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید.ایشان موضوعاتی را در خصوص انواع روشهای تدریس،طرح درس، طرح دوره، اهداف آموزشی، ارزشیابی ،انواع آزمون های پیشرفت تحصیلی و تحلیل آزمون مطرح نمودند.

اسلایدهای کارگاه فلوشیپ آموزش پزشکی

 

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.