فرم نیاز سنجی دوره ها و برنامه های آموزشی

مرکز مطالعات و توسعه اموزش علوم پزشکی حوزه معاونت آموزشی دانشگاه در نظر داردبرنامه جامعی جهت برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی توانمند سازی اساتید در سال اینده تدوین نماید. در این راستا اقدام به نیازسنجی آموزشی در این زمینه نموده است. خواهشمند است با نقطه نظرات ارزنده خود ما را در برنامه ریزی آموزشی جامع یاری نمایید.ضمنا تکمیل مشخصات فردی اختیاری می باشد.
نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :
ایمیل :
تلفن :

جنسیت

دانشکده/مرکز *

هیئت علمی *

سابقه تدریس

رشته تخصصی

مرتبه علمی

1- با برگزاری کدامیک از کارگاهها توسط مرکز موافق هستید؟گزینه های مورد نظر خود را علامت بزنید.
                        
2- در صورتی که گزینه مدنظر شما در گزینه های بالا نیست، لطفا کارگاه و برنامه آموزشی مورد نیاز خود را اعلام فرمایید.

3- آیا با برگزاری کارگاه به صورت مجازی موافق هستید؟( آموزش آنلاین، به صورت لوح فشرده. پمفلت و...)
    
4- آیا با برگزاری کارگاه ها به صورت یک روزه موافق هستید؟
    
5- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال فوق، کدام روز را انتخاب می نمایید؟

6- آیا با جداسازی کارگاههای علوم پایه از علوم بالینی موافق هستید؟
    
7- پیشنهاد خود را در خصوص ارتقای کیفیت برگزاری کارگاهها بیان نمایید.

8- رضایتمندی خود را از کارگاههای برگزار شده توسط مرکز اعلام نمایید.

 
حروف تصویر بالا :   
   
     
تعداد بازدید:   ۵۶۲
 

< >