نقشه سایت مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي
Skip Navigation Links.
صفحه اصلی
تاريخچه مركز
مديريت
Collapse واحدها و ساختار مرکزواحدها و ساختار مرکز
Collapse واحدهاواحدها
Collapse ارزشيابي آموزشيارزشيابي آموزشي
اهداف و رسالت
ارزیابی درونی و بيروني
اعضای کمیته ارزیابی درونی
اعضای کمیته ارزشيابي اساتيد
اعضای‌كميته‌تجزيه‌وتحليل‌آزمون‌ها
معرفي نرم افزارهاي مركز
راهنمای تکمیل فرم ارزشیابی اساتید
Collapse آموزش پزشكي پاسخگوآموزش پزشكي پاسخگو
اهداف و رسالت
تاریخچه واحد آموزش پاسخگو
مراحل اجرای برنامه
برنامه استراتژيك
شرح وظايف کارورز
جدول زمانبندي برنامه
Collapse رشد و بالندگی‌ هیات علمیرشد و بالندگی‌ هیات علمی
اهداف و رسالت
کارگاه های اجرا شده
کارگاه های در دست اقدام
ثبت نام در كارگاه
آموزش مبتنی بر توانمندی
اعضای کمیته رشد و بالندگی
Collapse برنامه ریزی آموزشيبرنامه ریزی آموزشي
اهداف و رسالت
اعضای کمیته برنامه ریزی آموزشي
اعضای کمیته طرح درس
Collapse طرح درس به تفكيك دانشكده هاطرح درس به تفكيك دانشكده ها
دانشکده بهداشت
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشکده پزشکی
دانشکده پیراپزشکی
دانشکده دندانپزشکی
فرآیند بررسی طرح درس
Collapse پژوهش در آموزشپژوهش در آموزش
اهداف و رسالت
طرح هاي در حال اجرا
اعضاي كميته
فرآیند تصویب طرح‌ها
اولویت های پژوهش
فرم پروپوزال
فرم اطلاعات داوطلبان و همكاران آموزشي و پژوهش
طرح های اجرا شده
Collapse دانش پژوهيدانش پژوهي
اعضای كميته دانش پژوهی
فرم هاي دانش پژوهي
فرایندهای نو آورانه
فرآیند تصویب فرآیندهای آموزشی
فرآیند ارائه و ارزشیابی طرح های دانش پژوهی
ساختار مركز
آیین نامه ها و بخشنامه ها
برنامه استراتژيك
برنامه عملياتي
كتابخانه مركز
Collapse فرمهافرمها
ترفيع ‌و ارتقاء
فرمهای طرح درس
فرم ارسال فرآيند
فرم نیازسنجی دوره ها و برنامه های آموزشی
طراحی و ارزیابی آزمونهای بالینی
فرمهاي ارزشيابي اساتيد
فرم انتخاب استاد نمونه
دفتر استعداد درخشان
Collapse كتابخانه مركزكتابخانه مركز
كتاب هاي موجود
كتاب هاي الكترونيكي موجود
مجلات
اساسنامه کمیته های دانشجویی مرکز
آموزش مجازی
Collapse دفاتر توسعه آموزش پزشکیدفاتر توسعه آموزش پزشکی
شرح وظایف
دانشکده پزشکی
دانشکده دندانپزشکی
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشکده پیراپزشکی
دانشکده بهداشت
Collapse Skill LabSkill Lab
آشنایی با مرکز
مولاژهاي موجود
Collapse كميته هاي دانشجوييكميته هاي دانشجويي
پژوهش در آموزش
انتشارات و اطلاع رسانی
مشاوره دانشجويي
طراحي و نيازسنجي
كميته آموزش
فرم ثبت نام
جشنواره شهید مطهری
سایت های کاربردی
بسته‌هاي تحول و نوآوري
گواهی کارگاه های مرکز
نشریه ایده
journal club
فرایندهای مرکز
همایشها و مجلات علمی
جلسات داخلی
کرونا ویروس
نرم افزارهای کاربردی
اسلایدهای آموزشی
Collapse فایل های آموزشیفایل های آموزشی
مطالب آموزشی
انفورماتیک
پادکست ها
پیوندهای مرتبط
آلبوم تصاویر
تماس با ما
< >