ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.ايمني شناسي نظري

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 2/5
 تعداد بازدید:   ۶


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 برنامه تئوری ایمنی دندانپزشکی دكتر شكراله فرخي 69/00 kB دانلود
2 برنامه عملی دكتر شكراله فرخي 53/50 kB دانلود
3 طرح درس عملی دكتر شكراله فرخي 58/00 kB دانلود
4 طرح درس نظری دكتر شكراله فرخي 77/00 kB دانلود
1
      
< >