جلسات دفاتر توسعه 1397

1397/10/17 0:0

1. جلسه با نمایندگان دفاتر توسعه پزشکی مورخ 97/2/30

موضوع: ارائه برنامه عملیاتی شش ماه آینده مرکز و دانشکده ها

 

2. جلسه با نمایندگان دفاتر توسعه اموزش پزشکی مورخ 97/7/15

موضوع: معارفه مدیر جدید مرکز با نمایندگان دفاتر توسعه و ارائه برنامه عملیاتی شش ماه دوم مرکز و دانشکده ها


تاریخ بروز رسانی:   17 دی 1397

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >