جلسات برنامه ریزی درسی سال 1397

1397/10/17 0:0

1.جلسه برنامه ریزی درسی با دانشکده پیراپزشکی مورخ97/10/10

 

 

2.جلسه برنامه ریزی درسی با دانشکده پرستاری مورخ 97/9/21

3. جلسه برنامه ریزی درسی با دانشکده پزشکی 97/9/25

5. جلسه برنامه ریزی درسی با دانشکده بهداشت 97/10/11

 

 

6. جلسه برنامه ریزی درسی با دانشکده دندانپزشکی97/10/16


تاریخ بروز رسانی:   17 دی 1397

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >