جدول زمان بندي برنامه

1391/8/10 0:0

 

 

جدول زمانبندي حضور گروههاي باليني در فيلد پزشكي  

پاسخگو سال 1393

 

رديف گروه ايام هفته ساعت
1 روانپزشكي شنبه 11-9
2 قلب شنبه 11-9
3 داخلي دوشنبه 11-9
4 عفوني دوشنبه 11-9
5 اطفال سه شنبه 11-9
6 زنان چهارشنبه 11-9


   
تعداد بازدید:   ۱۱۵

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >