فرمها و چك ليست

1393/2/28 0:0

 فرم ارزيابي 360 درجه دستياران

 Direct observation of procedural Skills (DOPS) 

 فرم ارزیابی ایستگاه آزمون OSCE

 Mini – Clinical Evaluation Exercise (CEX)


   
تعداد بازدید:   ۱۲۸

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >