دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده بهداشت

1392/7/13 0:0

مسئول دفتر توسعه آموزش پزشکی: جناب آقای سید محسن هاشمی

تلفن تماس: 33450134-077

پست الکترونیکی: mhashami@bpums.ac.ir


   
تعداد بازدید:   ۱۴۱

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >