دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده پیراپزشکی

1392/7/13 0:0

مسئول دفتر توسعه آموزش پزشکی: سرکارخانم مهستی گنجو

تلفن تماس: 33450176-077

پست الکترونیکی: ganjo@bpums.ac.ir

 

 


   
تعداد بازدید:   ۱۶۸

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >