دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده پرستاری و مامایی

1392/7/13 0:0

مسئول دفتر توسعه آموزش پزشکی: سرکارخانم شرافت اکابریان

تلفن تماس: 33450187-077

پست الکترونیکی: sh.akabarian@bpums.ac.ir


   
تعداد بازدید:   ۱۰۶

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >