دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی

1392/7/13 0:0

مسئول دفتر توسعه آموزش پزشکی: سرکارخانم دکتر فاطمه فرشادپور

کارشناس دفتر توسعه آموزش پزشکی: سرکارخانم عاتکه ترک زاده

تلفن تماس:33320657-077

پست الکترونیکی: 


   
تعداد بازدید:   ۳

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >