مجموعه کارگاه های آموزشی(برنامه ریزی درسی، روش های تدریس و روش های ارزشیابی)

1394/7/29 0:0

Mini CEX

 dops

360

OSCE

تحليل سوالهاي آزمون چند گزينه ای

Evaluation

Lecture

Portflo

Problem base learning


   
تعداد بازدید:   ۲۲

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >