ليست مجلات

1391/2/25 0:0

   
   
مجلات آموزش پزشکی فارسی و بین المللی که در کتابخانه دانشگاه و مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی موجود می باشد.  


ردیف نام  مجله آدرس الكترونيكي
1 Medical Education

http://onlinelibrary.wiley.com

2 Medical Teacher

http://proquest.umi.com

3 Academic medicine

http://ovidsp.tx.ovid.com

4 Teaching and learning in nursing

http://www.sciencedirect.com
 
http://www.nursingconsult.com

5 Education for health

http://proquest.umi.com

6 Advances in health science education

http://www.springerlink.com

7 Journal of medical education

http://onlinelibrary.wiley.com

8 Iranian journal of medical education


9 Clinical teacher

http://onlinelibrary.wiley.com

10 ERIC (education resource information center)

www.eric.ed.gov

11 BEI (British education index)

www.bei.ac.uk

12 پايگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی Scientific Information Database

http://www.sid.ir

13 بانک اطلاعات مقالات علوم پزشکی ایران IRANMEDEX

http://www.iranmedex.com

 


تاریخ بروز رسانی:   15 تير 1393

تعداد بازدید:   ۷۳

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >