ارزشیابی گروه جراحی 13/10/94

1394/10/14 0:0

جلسه ارزشیابی دانشجویان کارآموز و کارورز گروه جراحی روز یکشنبه مورخ 13/10/94 با حضور مدیر گروه جراحی سرکار خانم دکتر محسنی آزاد و کمیته ارزشیابی مرکز مطالعات و توسعه اموزش پزشکی تشکیل گردید و در خصوص تجدید نظر و عینی نمودن نمره ارزشیابی بحث شدو مقرر گردید تا دو هفته آینده اصلاحات انجام شده توسط مدیر گروه به مرکز ارسال گردد.  

کلمات کلیدی:
دانشجو     ارزشیابی     جراحی        
تعداد بازدید:   ۲۱

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >