پزشکی


12
شمارهعنوانتاریخ صدور
تغییر زمان برگزاری بیست و یکمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی 1398/12/14
فرایند انتخاب پژوهشگر برتر و پژوهشگر جوان برتر جهت معرفی و تقدیر در بیست و یکمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی 1398/11/15
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات به بیست و یکمین همایش آموزش پزشکی 1398/9/18
راه‌اندازی سایت بیست و یکمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی، سیزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری 1398/4/24
در خصوص زمان پذیرش خلاصه مقالات بیست و یکمین همایش آموزش پزشکی در سال 1399 1398/3/8
فرایند ثبت نام در بیستمین همایش آموزش پزشکی 1397/12/27
راهنمای صبحانه کاری بیستمین همایش کشوری آموزش پزشکی 1397/12/19
کارگاه فلوشیپ آموزش پزشکی 1397/10/1
کنگره بین المللی آموزش پزشکی amee 2019 1397/8/23
بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری 1397/7/22
کارگاه آشنایی با طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی 1397/1/20
نوزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی 1396/12/16
اضافه شدن حیطه آموزش پزشکی به بخش اصلی نهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور 1395/10/18
همایش بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی 1395/7/24
تمدید مهلت ارسال مقالات هفدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی 1394/12/1
هفدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و نهمین جشنواره شهید مطهری 1394/10/14
چهارمین کنگره سراسری اخلاق پزشکی و اخلاق پرستاری 1394/8/14
هشتمين همايش کشوری يادگيری الکترونيکی در علوم پزشکی 1394/2/25
شانزدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهری 1394/1/15
اعلام مقالات پذیرفته شده در پانزدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی یزد 1392/12/27
12
 
< >