آموزش


12
شمارهعنوانتاریخ صدور
برگزاری دومین دوره جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی 1398/6/17
نخستین سمینار مجازی آشنایی با دانش پژوهی آموزشی مورخ 1398/4/25 1398/4/3
در خصوص زمان پذیرش خلاصه مقالات بیست و یکمین همایش آموزش پزشکی در سال 1399 1398/3/8
فرایند ثبت نام در بیستمین همایش آموزش پزشکی 1397/12/27
راهنمای صبحانه کاری بیستمین همایش کشوری آموزش پزشکی 1397/12/19
کارگاه تور آموزش مجازی 1397/11/1
کارگاه فلوشیپ آموزش پزشکی 1397/10/1
کنگره بین المللی آموزش پزشکی amee 2019 1397/8/23
بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری 1397/7/22
کارگاه آشنایی با طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی 1397/1/20
نوزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی 1396/12/16
کارگاه تدوین اهداف آموزشی و طرح درس 1396/11/11
کارگاه آشنایی اعضاء هیئت علمی با طراحی، اجرا، ارزیابی و نگارش فرآیندهای آموزشی 1395/8/18
همایش بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی 1395/7/24
تمدید مهلت ارسال مقالات هفدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی 1394/12/1
هفدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و نهمین جشنواره شهید مطهری 1394/10/14
برگزاری ژورنال کلاب ویژه اساتید 1394/10/7
کارگاه آموزشی آشنايي با يادگيري الکترونيکي 1394/9/18
کارگاه آموزشی اقدام پژوهی در آموزش پزشکی 1394/8/20
مجموعه کارگاه های آموزشی(برنامه ریزی درسی، روش های تدریس و روش های ارزشیابی) 1394/7/15
12
 
< >