آموزش


123
شمارهعنوانتاریخ صدور
فرایند انتخاب پژوهشگر برتر و پژوهشگر جوان برتر جهت معرفی و تقدیر در بیست و یکمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی 1398/11/15
شیوه نامه ارزشیابی فعالیت های دانش پژوهی آموزشی 1398 1398/11/1
برگزاری "دوره کوتاه مدت رهبری آموزش" 1398/9/20
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات به بیست و یکمین همایش آموزش پزشکی 1398/9/18
کارگاه ارزشیابی بالینی(2) 1398/8/26
برگزاری دومین دوره آموزشی متمرکز با عنوان "لیدر شیپ آموزشی" 1398/8/20
سمینار سراسری آموزش مبتنی بر توانمندی 1398/7/16
برگزاری دومین دوره جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی 1398/6/17
نخستین سمینار مجازی آشنایی با دانش پژوهی آموزشی مورخ 1398/4/25 1398/4/3
در خصوص زمان پذیرش خلاصه مقالات بیست و یکمین همایش آموزش پزشکی در سال 1399 1398/3/8
فرایند ثبت نام در بیستمین همایش آموزش پزشکی 1397/12/27
راهنمای صبحانه کاری بیستمین همایش کشوری آموزش پزشکی 1397/12/19
کارگاه تور آموزش مجازی 1397/11/1
کارگاه فلوشیپ آموزش پزشکی 1397/10/1
کنگره بین المللی آموزش پزشکی amee 2019 1397/8/23
بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری 1397/7/22
کارگاه آشنایی با طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی 1397/1/20
نوزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی 1396/12/16
کارگاه تدوین اهداف آموزشی و طرح درس 1396/11/11
کارگاه آشنایی اعضاء هیئت علمی با طراحی، اجرا، ارزیابی و نگارش فرآیندهای آموزشی 1395/8/18
123
 
< >