فهرست بخشنامه ها و نامه ها
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 59

123
شمارهعنوانتاریخ صدور
کارگاه تور آموزش مجازی 1397/3/19
کارگاه طراحی، اجرا و تحلیل آزمون استاندارد 1397/2/22
کارگاه آشنایی با طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی 1397/1/20
نوزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی 1396/12/16
کارگاه های فلسفه علم و استدلال بالیتی 1396/12/2
کارگاه تدوین اهداف آموزشی و طرح درس 1396/11/11
کارگاه آشنایی با قوانین آموزشی و آیین نامه ارتقاء 1396/11/1
کارگاه آموزش پزشکی (1) 1396/7/26
کارگاه اخلاق حرفه ای 1396/7/5
آزمون درون دانشگاهی نهمین المپیاد 1396/1/9
تاریخ برگزاری آزمون غربالگری نهمین المپیاد دانشجویی 1395/12/21
سمپوزیوم روش‌های تصویربرداری عملکردی و ساختاری مغز؛ کاربردهای بالینی و تحقیقاتی 1395/12/5
کارگاه روشهای تدریس و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 1395/11/1
کارگاه دانش پژوهی 1395/11/1
اضافه شدن حیطه آموزش پزشکی به بخش اصلی نهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور 1395/10/18
کارگاه آشنایی اعضاء هیئت علمی با طراحی، اجرا، ارزیابی و نگارش فرآیندهای آموزشی 1395/8/18
همایش بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی 1395/7/24
کارگاه آشنایی اعضاء هیئت علمی با قوانین و شرح وظایف 1395/4/21
تمدید مهلت ارسال مقالات هفدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی 1394/12/1
کارگاه مشاوره دانشجویی 1394/10/29
123
 
< >